Mu buzima abasore n’inkumi usanga bafite inyota y’urukundo, mu muco wo hambere bahuzwaga n’umuranga, gusa ubu bakunze kwihuza bahuriye mu birori bitandukanye, insengero cyangwa n’ahandi hahurira abantu benshi, aho bigeze banahuzwa n’imbuga nkoranyambaga, umwe akabwira undi ko amwishimiye, bagashembekeranya, bagahana nomero za telefoni, amafoto atandukanye bataranahura, bagahura basa n’abaziranye, banafite imipangu itandukanye yemwe bamwe na bamwe bagahita banakora imibonano mpuzabitsina, byanarimba bagaherukana ubwo ubihombeyemo akaririra mu myotsi.

Kuri iyi nshuro turarebera hamwe ingaruka z’inkundo zo ku mbuga nkoranyambaga, ese koko ibi byavamo urukundo rurambye nk’umuranga mwiza cyangwa ni ukucyatsa?Ese birakwiye ko abantu bagera aho bizerana bakanemeranya ko bakundana ku mbuga nkoranyambaga, bagakora iby’urukundo rukoresha abakundana ntawe uraca undi iryera?

Ese byaba ari ubuyobe cyangwa ni ryo terambere?

Ubundi imbuga nkoranyambaga, ni uburyo bw’ikoranabuhanga ryifashisha murandasi cyangwa internet, abantu bakohererezanya ubutumwa, amafoto, amarangamutima bwaba rusange cyangwa mu ibanga.

Imbuga nkoranyambaga zamamaye cyane ni facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, snapchat n’izindi, kuri bamwe usanga zarasimbuye abaranga, hari abo bihira, hari n’abo bisigira ibikomere by’urukundo.

Imbuga nkoranyambaga zishobora kugira ingaruka nyinshi ku bazikoresha nk’inzira isirimutse zo guhuza abashaka urukundo nyakuri batagamije irari no kwiyandarika.

  1. Ububeshyi n’ubuhemu

Imbuga nkoranyambaga hari ubuhemu buhakorerwa, ugasanga umuntu yigize umuntu mwiza, agakoresha amafoto y’abandi wamureba uti’’ uyu ni we nkwiriye gukundana na we, icyo azambwira cyose nzagikora ariko ntsindire umutima we’’, akakuguyaguya, akaguhendahenda kugeza umubwiye ko umukunda, akagusaba gusomana, ntuzuyaze, amafoto y’ubwambure akaba uruhuri, amashusho y’urukozasoni, bikazarangira usanze ari umukunzi wawe wakunekaga, mwapanga guhura akaza aje kugushengura umutima, akubwira ko nta muntu ukurimo, ugataha wimyiza imoso yemwe ya mafoto n’amashusho akaba yayasangiza inshuti zawe ukarwambara gutyo.  1. Guharabikana

Imbuga nkoranyambaga zijya ziba nk’intwaro ityaye ku bantu bashaka guharabika bagenzi babo bahoranye mu rukundo, babenzwe na bagenzi babo, cyangwa se mu gihe hari agatotsi mu rukundo, bagahita bakura inkota mu rwubati bakandika incyuro zitandukanye, bagashyiraho amafoto yabo yahoze ari ay’ibanga hagati yabo, maze nyir’ ugukorerwa ayo marorerwa bikamwanga mu nda maze si uguterana amagambo kakahava.

  1. Inzira ya sekibi

Satani ajya gutera nta na hamwe atagabye ibitero, yinjiriye cyane cyane mu byo abantu bakunda, aha anagera no mu ikoranabuhanga, ku mbuga nkoranyambaga ushobora ku hahurira n’umudayimoni yiyita umuntu, akagutereta akakuzengereza, bikarangira munasambanye, ukaba ujyanye umuvumo n’umudayimoni w’ubusambanyi, ukabona imyitwarire yawe na we irahinduka ku buryo wiyoberwa, nyamara byaratewe no kutareba kure, ukajyana nyabahururu.

  1. Gucana inyuma ku bakundana n’abashakanye

Imbuga nkoranyambaga zishobora kuba kidobya mu mubano, aho usanga abakundana cyangwa abashakanye bacana inyuma.

Iyo umwe mu bashakanye yimitse urubuga nkoranyambaga nk’ikigirwamana, ahora yandikirana n’abantu batandukanye b’imico itandukanye, usanga umuntu agiye atwarwa n’utuganiro bagirana cyane ko nk’uko ijambo ryiza ari umuti, rishobora no kuba uburozi, bityo bagapanga guhura, ibi biganiro bikaza umurego iyo abakundana cyangwa abashakanye batabanye neza, umwe agahima mugenzi we atura agahinda imbuga nkoranyambaga ari naho bahurira n’ababayobya.TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU