Rimwe na rimwe usanga mu muryango hari igihe umugore utwite umuntu abura uko amwitaho, bitewe nuko atabishaka ahubwo yabuze uburyo yamwitaho kugira ngo abashe kumererwa neza mu mutima, ariko hari ibyo umugore wawe atwite akarushaho kumererwa neza.

ibintu 14 wakorera umugore wawe atwite
ibintu 14 wakorera umugore wawe atwite

By’umwihariko mugabo ufite umugire utwite ibi bintu 14 ubikurikije Wabasha gufata neza umugore wawe mu gihe atwite: 1. Murinde icyamuhungabanya

Imiterere y’umwana utaravuka akenshi ishingira ku miterere ya nyina umutwite, ukwiriye kwirinda kunaniza cyangwa kugora umugore wawe mu gihe atwite, shaka uburyo yajya aseka kenshi gashoboka, ahore yishimye kandi ujye uhora wizeye neza ko umugore wawe ari kure y’ibimuhungabanya byose.

 1. Jya umubwira ko ari mwiza

Inda atwite iba yahinduye umubiri we cyane, umubiri we ugaragaza impinduka nyinshi kandi akaba munini mu gihe gito. nk’umugabo  we rero gerageza umufashe kumva ko ari mwiza, mwereke ko impinduka zabaye ku mubiri we zamugize mwiza kurushaho, jya ushimagiza ubwiza bwe, jya umukoraho umushimashima ku buryo yiyumvamo amarangamutima y’urukundo, jya utega amatwi ibyo yifuza kandi umwumve cyane, jya utuma yiyumva ko ari uw’agaciro,  kandi  umwereke ko ari we wenyine ukunda.

 1. Jya wiyumvamo ibyuyumvire bye

Mu gihe ubona ari gukora ibintu bidasobanutse, arakazwa n’ubusa, cyangwa asa naho ajagaraye ugereranyije n’uko yari asanzwe, jya ugerageza kumutega amatwi. Abagore benshi iyo batwite bagira imisemburo ikabije, ibyo akenera byose ni uko umwitaho, jya umuguyaguya umubwira amagambo meza yuzuye urukundo, jya umusekera, umusome, umuhobere kandi umukorakoraho agubwe neza kuko atwite umwana wawe.

 1. Jya umugaburira

Umugore utwite akenera kurya kenshi, jya umushakira ibyo akunda kandi umenye niba yahaze, iyo umugaburira uba ugaburiye umwana wawe, bityo rero jya ushaka uko yakwishimira ibyo ari kurya.

 1. Jya utera akabariro

Niba umugore wawe atwite ntibivuze ko atagira ibyiyumviro by’umubiri, muri make umugore utwite aba afite imisemburo myinshi, jya utuma yiyumvamo ubwiza kandi  mukorane imibonano mpuzabitsina mu gihe cyose akweretse ko abishaka, kandi nk’umugabo we ukeneye kubikorana ubunararibonye kugira ngo umushimishe.

6. Mufate neza

Jya ukunda kumwandikira ubutumwa bugufi, kandi umwandikire amagambo y’urukundo, jya umutereta nubwo ari umugore wawe kandi umwereke ko umwitayeho mu rukondo kuko umugore mwiza avamo umubyeyi mwiza.

 1. Jya uba umwizerwa

Abagabo benshi iyo babonye abagore babo batwite bakunda kubatererana bakumva ko bataba bakibikoza, wibura ubwenge ngo ute umugore w’ibihe byose ngo ushidukire abo mu marana agahe gato. Impano ya mbere irenze izindi umugore yakwishimira mu gihe atwite ni ukumwerekako yakugirira ikizere kandi ko atari wenyine. 1. Jya umusengera

Imana niyo itanga ubuzima..jya usengera umugore wawe maze Imana imurindire ubuzima ndetse n’ubw’umuryango muri rusange.

 1. Jya utegura ejo hazaza

Jya ureba kure kandi ubigire ibyawe kuganira n’umugore wawe maze mutegure uko umwana wanyu azabaho namara kuvuka, mwumvikane uburyo muzarera umwana wanyu.ingo nyinshi zikunda kutumvikana iyo zimaze kwibaruka kuko ababyeyi bataba barapangiye cyangwa batarateguye uko  umwana wabo azabaho.

10. Jya utemberana na we

Umugore utwite akeneye imyitozo ngororamubiri cyangwa kurambura intege, jya umutembereza kandi umufate ukuboko, mujyane guhaha maze umwereke ko wishimiye ko muri kumwe.

 1. Jya umuganiriza

Akeneye kugusangiza ubuzima bwe, uko yiyumva, uko akana yumva gatera mu nda,uko aribwa n’umugongo, uko ubwiyongere bw’ibiro bumugora, kukubwira niba yumva umwana akura neza. Jya rero ugaragara hafi ye umutege amatwi kandi umuhe ibitekerezo byawe nka se w’umwana atwite.

 1. Jya ubika urwibutso

Jya umufotora, ufate amashusho, ubike buri kimwe cyose mwazajya mwibukiraho ubwo buzima cyane ko uba ugomba kuzabikenera ejo hazaza.

 1. Jya wita ku buzima bwe

Niba umugore wawe atwite, jya umukunda niwe muri kumwe. icyamuhungabanya menya ko nawe cyaguhungabanya, jya ushaka uko yamererwa neza igihe cyose kandi mujye mujyana kw’ivuriro muri kumwe.

14. Jya umukurikirana

Igihe uri kure ye, jya umuhamagara umubaze uko amerewe, jya umunezeza umubaze niba yariye, ureke amenye niba yakugeraho byoroshye kandi mujye mwandikirana ubutumwa bugufi. Kuko inzira ya mbere yagufasha kuba umubyeyi mwiza ni uko waba umugabo mwiza.

Yanditswe na Schadrack MUKESHIMANATANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU