Tangira umunsi wisekera kuri izi byendagusetsa zisetsa uzisomye wese, maze useke ukumbagare, wiyongerere iminsi yo kubaho.

1. UMUHUNGU:Ese ufite umukunzi? niba ari ntawe ko nifuza kuba we?

UMUKOBWA: Oya ntawe mfite kandi ndumva ntanuwo nshaka.

UMUHUNGU: muri bible ITANGIRIRO 2:18 handitswe ngo ” kandi Uwiteka IMANA iravuga iti:” si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye”

UMUKOBWA: Yego ndabyumva ariko nyine singukunda!

UMUHUNGU: 1 YOHANA 4:8 “Udakunda ntazi IMANA, kuko IMANA ari urukundo”

UMUKOBWA: None namenya nte ko ibyo umbwira ari ukuri?

UMUHUNGU: MATAYO 12:b “Ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga

UMUKOBWA: Ese none namenya gute ko ayo magambo utari kuyaterwa n’agahararo?

UMUHUNGU: MARIKO 13:31 “Ijuru n’isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na gato”

UMUKOBWA: Ariko se kuki arinjye wahisemo kandi hano hanze hari abakobwa benshi kandi beza cyane?

UMUHUNGU: IMIGANI 31:29 “abagore benshi bagenza neza ariko wowe urabarusha bose”

UMUKOBWA: Mu by’ukuri niki gituma unkunda?

UMUHUNGU: INDIRIMBO ZA SALOMO 4:7 ” Uri mwiza mukunzi wanjye, nta nenge ufite”

UMUKOBWA: hummm, none ndamutse mbyemeye, wabigenza ute?

UMUHUNGU: ITANGIRIRO 2:24 “nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n’umufasha we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe”

UMUKOBWA: Ariko se nkubaze???? Ni gute uzi imirongo yose ya bible mu mutwe?

UMUHUNGU: YOSUWA 1:8 ” ibiri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugirango ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose”

UMUKOBWA: yooooo sha ndikumva nanjye nahise nkukunda pee!!

UMUHUNGU: IBYAHISHUWE 22:21b ” Amen”!

2.umuhungu yagiye gusabaumugeni, nuko

sebukwe ati:”uraza kunsaba umugeni utapfuna shikareti?”

umusore ati:”nakuragamo umwuka witabi.

sebukwe ati:”burya se unywa itabi?

Umusore ati : “yego ndinwa cyane iyo nasinze.

muzehe ati : “burya bwose se unywa n’inzoga?

undi ati :”yego natangiye kuzinywa ndi muri gereza.

umusaza ati :”ese waranafunzwe?

undi ati :”ntuziko se nishe umuntu?

umusaza ati:burya bwose uri n\umwicanyi?

umusore ati :”hari igisaza nasabye  umugeni kiramunyima mpita nkirangiza.

muzehe ati :”yewe…aho gupfa none napfa ejo, umugeni ndamuguhaye”

Twizere ko wisekeye n’izi byendagusetsa zisetsa uzisomye wese!!!

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU