Gushinga urugo ni ibintu bitoroshye ariko nanone igikomeye cyane kurushaho nukugira ngo urugo rwashinzwe rukomere, abashyakanye babane igihe kinini gishoboka. Nubwo ariko bikomeye hari ibintu ushobora gukirikiza maze urugo rwawe rugakomera.Ibi bintu umunani ubukurikije byafasha urugo rwanyu kuramba.

Kugira utuntu dusekeje mukora muri mwenyine.

Ubuzima bubamo akajagari kenshi ariko iyo hari akantu muziranyeho bibafasha gukomeza kuryoherwa n’urukundo. Wenda, umugabo akajya acira umugore inzara n’umugore akamwogoshera ubwanwa ibi ntago tugomba kumvako ari ibyantu bagishakana gusa ahubwo n’abantu bamaranye igihe wenda ntago ibyo mwakora mugishakana byangana n’igihe mwaba mumaranye imyaka 10, gusa biba byiza iyo hari utuntu ducye twanyu mukorana kuko igihe cyose muba mu kibikora muba mwizeyeko mu gikundana. Urwo ni urugero rumwe rwatuma mukomeza kwiyumvana mo kuko urukundo Romantike rugenda rushira gake gake hakazamo inshingano z’urugo. Rero iyo mufite utuntu muziranyeho tubashimisha aba ari byiza.

Kuganira neza.

Nibyiza kuvugana n’umufasha wawe ku kintu cyose kuruta kuripfana cyangwa se kubaza abandi. Umufasha wawe ugomba kumubwira icyakubabaje icyagushimishije, aho yagenze nabi kandi ukamenya kumushimira aho yakoze neza, sibyiza guhora wijujuta.

Ubutunzi

Abantu benshi bakunda gucunga umutungo w’ingo zabo bagendeye uko iwabo babigenzaga. Niba Papa wawe ariwe wageneraga Mama wawe akenshi nawe uba wumva ariko nawe byakagenze murugo rwawe nyamara amafaranga ajya atera isenyuka ry’ingo nyinshi. Umutungo w’urugo ugomba gukoreshwa mwembi mwabyumvikanyeho ibi bibarika impaka nko kuvuga ngo amafaranga yawe uba wayashyize ngo uba wayajyanye mu bandi bagore kandi wenda hari ahantu wayashoye muri bizinesi bigahomba. Rero biba byiza iyo mu biganiriye byo kugirango izo mpaka muzirinde kandi binongera icyizere hagati yanyu bigatuma mwamarana igihe.

Guhora wibutsa umufasha ko umukunda.

Umufasha ugomba guhora umwibutsa ko umukunda kandi ukabimubwira umureba mumaso. Insha zijya zitwara abantu bagasa nkaho biyibagiwe ho gato. Gushaka amafaranga ntibikajye bitwara igihe kinini kuruta urukundo rwanyu kuko ari rwo rwubatse urwo rugo mushakira iterambere.Kwita ku rugo kurenza ibindi byose.

Cyane abagabo nibo bakunda kujya hamwe ni nshuti zabo bagasa nabibagiwe ko inshuti iruta izindi yasigaye yonyine imuhira wigiriye mu kabari. Ntukarambirwe umugore cyangwa umugabo wawe na rimwe ntuzabe wa mugabo ujya mu kabari kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru akibagirwa ko afite umugore.

Umwanya uhagije w’akabariro.

Akazi gaherana abashakanye, byatinda bakamera nk’abaturanyi bakodesha mu nzu imwe. Rero wowe wasomye iyi nkuru niba bikubaho hindura. Mushake umwanya uhagije wo gutera akabariro kugirango mwongere mumere neza ,urukundo rwongere rwiyongere kuko akabariro nimwe mu nshingano zikomeye z’urugo ikwiye kwitabwaho cyane.

Gufuha.

Iyo umukunzi yafushye si ibintu byiza habe nagato, kandi niba hari aho nawe wafushye sibyizako ubigumana mu mutima ahubwo agomba kubimubwira hakiri kare kugirango niba hari n’umuntu uri kumushuka amugusha mu moshya amuhunge hakiri kare maze urugo rwanyu rwongere rusugire rusangambe

Gusenga.

Iki cyo ni ingenzi cyane kurusha ibindi kuba aricyo tuvuzeho bwanyuma nuko ari umwihariko, Abanyarwanda tugira tuti:” Urugo rwiza rutangwa n’Imana.”TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU