Abahanga mu by’urukundo buvuga ko urukundo ari amayobera kandi bakemeza ko kuruhishura by’ukuri bitoroha, gusa ngo hari ibintu 10 by’ingenzi wagenderaho ukamenya niba umuntu agukunda urukundo rw’ukuri cyangwa urukundo rw’ agahararo.

Menya ibintu 10 biranga urukundo rw' agahararo

Iyo ukunda umuntu urukundo rw’agahararo, wowe uba wumva umukunda nyabyo, wumva umwiyumvamo, kimwe n’uko urukundo rw’ukuri na rwo rujyana n’ibyiyumviro wiyumvamo uwoukunda. Ariyo mpamvu ibi bintu 10 byagufasha kumenya niba urukundo rwanyu ari ukuri cyangwa se urukundo rw’ agahararo:

1. Uru rukundo ruba rushingiye gusa ku byo umuntu yashimye ku wundi bigaragara inyuma

2. Urwo rukundo rutuma umuntu atabona aho undi afite intege nke n’ibyiza afite rukabikabiriza.

3. Gushinga imizi: Uru rukundo rugereranywa n’akazu kubakishije umucanga gusa kuko rutaramba cyangwa ngo rumare igihe: rurashyuha, rukamenyekana henshi ariko rurangira vuba. Aha ngo ukunda umuntu nyuma y’ukwezi wabona undi umurusha ibyo wakurikiye kuri we ukaba uramuretse wagukiye wa wundi.

4. Guhungabana: Iyo havutse akabazo gato hagati y’abakundana, uru rukundo ruhita ruhagarara, mbese urukundo rw’agahararo ntiruzi kwihangana.

5. Guhubuka: Uru rukundo rutangira kandi rukemeranwaho nta gihe cyo gutekereza kibayeho, rufatiraho, kandi nta gihe cyo kumenyana rugira.

6. Kwikunda: Urukundo rw’agahararo ruba rufite impamvu ariko zishingira cyane ku kwikunda.

7. Amarangamutima: Urukundo rw’ agahararo rugendera ku marangamutima y’abandi ntirwigera rwifatira icyemezo.

8. Kubuza amahoro: Urukundo rw’agahararo rubuza amahoro. Kuko ruba rwarakurikiye imimerere igaragara inyuma nk’uburanga cyane cyane, imyambarire n’ubutunzi. Iyo ibyo byose uwari wabikurikiye atakiri kubibona kuri mugenzi we atangira kubura amahoro yibaza uburyo agiye kwishakira abandi babifite ndetse anibaza uko agiye kuruvamo n’uwo utakiri kumugaragarira nka mbere.

9. Ukuri no kutiyoberanya: Urukundo rw’ agahararo nta kuri rugira, ruriyoberanya, rurirarira. Guhishanya biraruranga, urufite ntiyigera yumva yakwiyereka mugenzi we uko ari, ahora yirata ibyo afite n’ibyo adafite yaba imitungo, imibereho n’amateka y’ubuzima akurikije uko abona mugenzi we, nubwo ashobora kuba amwibeshyaho.

10. Gutera intambwe: Uru rukundo rw’ agahararo nta ntambwe rutera n’iyo rwayitera ruba rugira ngo rwigerere kuri bimwe mu byo rwakurikiye nk’ubutunzi cyangwa se igitsina. Aha ni hamwe ukunda azajya akosereza mugenzi we nabimubwira yumve ntacyo bimutwaye, nta mbabazi yamusaba cyangwa ngo yihatire kwihana iryo kosa ubutazarisubira. Naramuka amusabye imbabazi ntazabikorera kuko yumva yahemukiye mugenzi we, ahubwo azazimusabira kugira ngo icyo amutezeho atagihagarika.

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU