Gukundana hagati y’abantu babiri barutana byihariye umugabo aruta umubanyi we w’umukobwa cyangwa w’umugore ni ibintu bibonwa neza mu muryango mugari w’abantu ku buryo buri wese yakwifuza kubana mu rukundo n’uwo barutana.


Gusa benshi bumva ko kuba mu rukundo umugabo aruta umugore bikwiye kubonwa ukundi, Oya ntabwo bikwiye bikwiye kubonerwa mu yindi ndorerwamo kuko icy’ingenzi kiba gikenewe ari umubano utanga umusaruro nko kwitanaho, kubana hafi ndetse no kwagura umuryango. n’ubwo rubanda babona uru rukundo rwo hagati y’umugore uruta umusore hari zimwe mu nyungu nabyo bigira.

Dore inyungu zo gukundana n’umuntu ukuruta.

1.Umuntu ukuruta aba afite ubwenge.

Rubanda n’abahanga bo muriyi si bahamya ko ubukure, imyaka n’ubunararibonye ntaho bitaniye n’ubwenge. Yego nibyo ukwiye gukundana n’umuntu ukuruta kugirango ajye akunganira mu bitekerezo igihe watanye cyangwa ukenewe kugirwa inama.

2.Umuntu ukuze ariyubashye.

Imyaka yisumbuye y’ubukure ni imyaka itanga ukwubahwa kwuzuye mu bantu kuko bizaba bitandukanye na cya gihe ababanyi bazaba bari mu muhanda bangana, kuko umukuru n’umuto bagararira neza amaso y’abantu kandi bagaragara nk’abantu bakwiye icyubahiro kibagomba.

3.Urukundo rusaba amafaranga make.

Niba ukundana n’umuntu ukuruta wafashe igihe gihagije cyo gukora wowe ukiri muto bivuze atazagusaba byinshi byerekeye amafaranga kugirango urukundo rwanyu rufate intera,azayagutangira wowe uvunwe no kumwitaho no gukemura ibikureba byerekeranye no kugira imbaraga kw’umubano wanyu.

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU