Hari bimwe mu bintu abafite abakozi bo mu rugo bakora bumva ko nta kibazo kirimo ariko bigatuma umukozi azajya agusuzugura kandi ari wowe umwiteje.

Bimwe mu bintu wakora bigatuma umukozi wo mu rugo agusuzugura

Mu mibereho ya buri munsi, hari ubwo abakoresha babikora baziko bari gushaka umubano mwiza hagati yabo n’umukozi, nyamara nubwo atari byiza kunena no guheza umukozi na none si byiza kurenza urugero kugeza aho umwiyereka cyane akavaho agusuzugura.


Nkuko Agasaro Magazine dukesha iyi nkuru kabigaragaje mu nyandiko, gatangaza ko bimwe muri ibyo abakoresha bakora ari ibikurikira:

Gusaba umukozi ko agukorera isuku mu cyumba

Gusaba umukozi ko agukorera isuku mu cyumba cyawe, kumumesesha imyenda y’imbere n’ibindi byose biba bikwiye kuba ibanga ryawe, bituma umukozi aguca amazi akajya agusuzugura. Ni byiza rero ko imirimo nkiyo uyikorera utayikoresheje umukozi wo mu rugo.

Kumubwira ibibazo by’urugo

Kubwira umukozi ibibazo by’urugo, uko ubana n’umugabo wawe n’ibindi nabyo bituma umukozi agusuzugura. Ibibazo ugirana n’uwo mwashakanye si byiza ko ubivugira imbere y’umukozi kuko ashobora guherako agusuzugura utaretse no kubishyira ku karubanda.

Kwereka umukozi ko adahari ubuzima bwahagarara

Hari abakoresha bamwe bereka abakozi babo ko baramutse bagiye ubuzima bwahagararaga, ugasanga niba umukozi yarwaye ibyo yakoraga byose bihita bihagarara bikazongera gukorwa ari uko yakize. Ibi bimwereka ko ariwe ubafatiye runini bigatuma yiyemera agatangira kubasuzugura.

Kubona umwana akunda umukozi kukurusha ukabyishimira

Hari ababyeyi bamwe babona ko umwana wabo asigaye akunda umukozi kurusha ababyeyi bakumva ari ibintu byiza ndetse bamwe bakabyirata, nyamara ibi bigira ingaruka ku mwana ndetse bigatuma umukozi agusuzugura kuko aba abona ko utamwirukana, kuko agufatira neza umwana, akaba asigaye amukunda kukurusha.

Kutavuga rumweku mukozi hagati y’abashakanye

Si byiza ko umukozi abona hari ubwumvikane bucye hagati y’abakoresha be, cyane cyane iyo batamwumva kimwe, ukabona hari usa n’ushaka kumutonesha.Byanze bikunze iyo byifashe gutyo, bituma umukozi yasuzugura umwe abana atamwiyumvamo.

Kutamuhembera igihe ukamwiseguraho

Iyo ugize ikibazo ntubone amafaranga yo guhemba umukozi si byiza ko umwiseguraho kuko bituma akunyuzamo ijisho, ahubwo byaba byiza ushakashatse ahandi ukura amafaranga ukamuhemba ntazamenye ko hari ikibazo cy’amafaranga wagize.

Ibyo ni bimwe mu byo uba ukwiye kwirinda kugirango umukozi wo mu rugo atakunyuzamo ijisho akajya agusuzugura. Ni byiza kudasuzugura umukozi kuko aba agufatiye runini ariko na none ukirinda kurengera kugeza aho agusuzugura uko yiboneye.

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU