Akenshi biragoye kubona umukobwa ufata iya mbere mu kwibwirira umusore ko amukunda, dore ko hano mu Rwanda ho binafatwa nko guta umuco. Nubwo adashobora kubumbura umunwa ngo abivuge, hari ibimenyetso byinshi akora kugira ngo akwereke ko watinze kugira icyo umubwira.

Ibimenyetso byakwereka ko umukobwa agukunda ariko yabuze uko abikubwira

Muri iyi nkuru, turibanda ku bimenyetso bigaragarira ijisho umukobwa ashobora gukora mu rwego rwo kukwereka ko agukunda ariko atabona aho ahera abikubwira mu magambo.

Akunda kugaragara hafi y’ahantu uherereye

Iyo umwari akwiyumvamo, akunda kugaragara mu gace uherereyemo naho inshuti ze zaba zidahari. Iyo muri mu ruhame, ageregeza kujya ahantu akureba neza ndetse nawe k’uburyo ushobora kumubona. Iki kimenyetso rero nukibona ku mukobwa inshuro nyinshi, uzamenye ko harimo akantu.

Ahora yifuza kumenya byinshi kuri wowe

Iyo murimo kuganira, usanga afite amatsiko ko kugira ngo amenye byinshi bikwerekeyeho. Ntasiba kukubaza ibyukora, ibintu bigushimisha, ndetse n’ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwawe bwite.

Mukunda guhuza amaso cyane

Iyo umukobwa agukunda, ntajya akuvanaho ijisho. Nuramuka rero ubonye umukobwa ukunda kukureba cyane, uzabihe agaciro kuko aba akwiyumvamo ariko yarabuze aho aguhera.

Ikiganiro mugiranye aracyitondera cyane

Hari igihe usanga iyo abantu barimo kuganira,  bamwe baba bahugiye nko kuri telephone cg se bareba ibindi bidafite umumaro. Iyo uganira n’umukobwa ugukunda, ibintu byose bishobora gucokoza ikiganiro cyanyu abishyira ku ruhande akagutega amatwi cyane.Ibi kandi binajyana n’inseko idasanzwe akwereka. Ushobora no kuba utavuze ibintu bisekeje, ariko ukabona umwari yakwishimiye cyane arimo guhora aseka.

Azakora ibishoboka kugira ngo akwereke ko nta mukunzi afite

Mu rwego rwo kugira ngo amenye niba ibyanyu bizagera kure, arabanza agakora uko ashoboye kugira ngo amenye niba ufite umukunzi. Iyo iki cyiciro cyivuyeho akamenya ko ari wenyine mu rukundo, noneho agerageza kukwereka ko nawe nta mukunzi afite kugira ngo ubimenye ugire icyo avuga ritararenga.

Akunda kugusangiza amabanga ye yihariye

Mu kiganiro uzagirana n’uyu mwari, ntazabura kukubwira amwe mu mabanga y’ubuzima bwe bwite mu rwego rwo kukwereka ko ntacyo yaguhisha uko byamera kose.

Akubonera umwanya ku mbuga nkoranyamba

Imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bifasha abifuza gukundana kurushaho  kugirana ibiganiro. Iyo umukobwa akwiyumvamo, usanga adasiba kureba niba uri online cg se gusubiza ubutumwa wamwandikiye. Ikindi kintu akora nubwo udashobora kubimenya, ni ukugenzura ibyo ushyira kuri izo mbuga, aha twavuga cyane cyane amafoto.

Inshuti ze zirakuzi

Ntuzatungurwe no kubona bamwe mu nshuti ze ushobora kubanyuraho maze bagasa nkabikanga cyane ko ukabona barimo no kukureba bikomeye. Aha uzamenye ko yamaze kubabwira ko akwiyumvamo.

Akora ibishoboka kugira ngo agaragare neza imbere yawe

Mu gihe umusabye ko wifuza ko muganira, aza kukureba yarimbye neza, yiteye imibavu ihumura n’utundi dukarishyaburanga mu rwego rwo kugaragara neza imbere yawe.

Akunda kwigana bimwe mu bintu ukunda gukora

Ibi akenshi ntago yabikorera aho umureba, gusa nkiyo ari mu nshuti ze cg ahandi hantu hiherereye, usanga arimo kwigana bimwe mubyo ukora, aha twavuga nk’ingendo yawe, uburyo uvuga, uburyo useka n’ibindi byinshi bikwerekeyeho.

Rero nuramuka ubonye ko umwari arimo kukwereka bimwe muri ibi bimenyetso byavuzwe haruguru, ntuzashidikanye kugira icyo umubwira kuko azaba akwiyumvamo yarabuze aho abihera.

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU