Umugabo n’umugore mu rugo rwabo cyangwa se umusore n’inkumi babana bose baba bafite amabanga bihariye, si byiza rero ko umwe cyagwa undi yayashyira hanze nubwo yaba ayabwira inshuti ze kuko rimwe na rimwe atakwishimira ingaruka zaturuka kuri uko kumena amabanga, hari ibintu utagombye kigira uwo ubibwira.

Mugabo nawe mugore, dore ibintu 7 utagombye kigira uwo ubibwira mu mubano wanyu

Dore rero ibintu 7 by’ingenzi utagombye kigira uwo ubibwira, ibintu udakwiye kubwira umuntu uwo ariwe wese byerekeranye n’uwo muri mu mubano:

1. Ntuzigere ugira uwo ubwira imiterere y’uwo mubana, cyane cyane niba uwo mubana yoroshye, yakoreshwa, kuko abo bandi ubibwiye bashobora kubigenderaho bakamukoresha ibidakwiye.

2. Ntuzigere ugira uwo ubwira ukuntu utongana cyangwa utumvikana n’uwo mubana, ahubwo erekana ko ibintu bimeze neza inyuma mu mubano wanyu mu gihe mwebwe ubwanyu muri kubishakira umuti imbere mu rugo rwanyu.

3. Ntuzigere ugira uwo ubwira, nubwo yaba ari inshuti yawe magara, amafaranga uhabwa n’umugabo wawe yo kwirwanaho ku ruhande. Hagize n’ubikubaza, mubwire ko uhabwa arenze ayo watekerezaga, arenze ayo uba ukeneye. Mugabo nawe, irinde kubwira inshuti zawe uko umugore wawe aryoshya imibonano mpuzabitsina, iryo ni ibanga ryawe n’umugore wawe.

4. Ntuzigere ubwira na mama wawe uko umugore cyangwa umugabo yitwara murugo, kuko rimwe na rimwe utazishimira cyangwa ukicuza impamvu wabivuze, cyane cyane niba muramukazi ufuha cyane.  Bakobwa, mumenye ko hashobora kuha hari undi uhanze ijisho umukunzi wanyu, niyo mpamvu mutakagombye kugira uwo mubwira ibimushimisha cyane.

Na Pasiteri wawe ntiyakagombye kugira icyo amenya kibareba, cyane cyane ikitagenda, kuko mwashiduka yabitanzemo ubuhamya mu rusengero. ganiriza Imana yonyine.

5. Ntuzabwire abana bawe ko se ubabyara ari umuntu mubi, kimwe nuko utababwira ko nyina ubabyara ari mubi, ibi byatuma abana banga umubyeyi wabo.

6. Ntuzagire uwo ubwira amakosa yo mu gihe cyashize y’uwo mubana, kuko bishobora kugira ingaruka ku mubano wanyu.

7. Ntuzigere ugerageza kugira uwo usaba ko yagerageza gutereta umukuzi wawe kugirango urebe ko agukunda kandi ataguca inyuma, utazavaho wicuza kuko bashobora kuruhuka bamugutwaye.

IREBERE HANO VIDEO NDAVUNA YA EESAM NA AMA G THE BLACK

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU